Web Call
Թափուր աշխատատեղեր - AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
USD - 485.49
EUR - 545.16
RUB - 7.24
GBP - 741.59
CHF - 500.97
XAU - 17758.99

Թափուր աշխատատեղերՄՐՑՈՒՅԹ 1

Թափուր հաստիք 

Վարկային բաժնի մասնագետ

(Գյումրի մ/ճ)

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-    Բարձրագույն

-    Առնվազն 1 (Մեկ) տարվա աշխատանքային փորձ

Պահանջվող հմտություններ

-       Համակարգչային հմտություններ

-       Արտահայտվելու պատշաճ ոճ,

-       Ժամանակի ճիշտ կառավարում

-       Իրավիճակը վերլուծելու և կանխատեսելու կարողություն

 Պարտականություններ

-          Բանկի վարկային պրոդուկտների վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության  տրամադրում

-          Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկերի, երաշխիքների տրամադրման,  ինչպես նաև ֆակտորինգային և լիզինգային գործառնությունների  նպատակահարմարության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում և վարկային կոմիտեին ներկայացում

-          Վարկային և գրավի պայմանագրերի կազմում

-          Գործարքների նոտարական վավերացում ու պետական գրանցում

-          Վարկային փաթեթի (գործի) կազմում

-          Մայր գումարների և տոկոսների ժամանակին վճարման վերահսկողություն, ինչպես նաև տրամադրված վարկերի և երաշխիքների ետվերադարձի ապահովման հետ կապված աշխատանքների իրականացում

-          Վարկերի և գրավների մոնիթորինգի իրականացում

-          Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պարբերական դասակարգման գործընթացի իրականացում

-          Վարկային շուկայի հետազոտություն և տոկոսադրույքների սահմանման և փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 14.08.2015

ՄՐՑՈՒՅԹ 2

Թափուր հաստիք 

Վարկային բաժնի գլխավոր մասնագետ

(Գյումրի մ/ճ)

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-    Բարձրագույն

-    Առնվազն 2 (Մեկ) տարվա աշխատանքային փորձ

Պահանջվող հմտություններ

-       Համակարգչային հմտություններ

-       Արտահայտվելու պատշաճ ոճ,

-       Ժամանակի ճիշտ կառավարում

-       Իրավիճակը վերլուծելու և կանխատեսելու կարողություն

 Պարտականություններ

-          Բանկի վարկային պրոդուկտների վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության  տրամադրում

-          Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկերի, երաշխիքների տրամադրման,  ինչպես նաև ֆակտորինգային և լիզինգային գործառնությունների  նպատակահարմարության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում և վարկային կոմիտեին ներկայացում

-          Վարկային և գրավի պայմանագրերի կազմում

-          Գործարքների նոտարական վավերացում ու պետական գրանցում

-          Վարկային փաթեթի (գործի) կազմում

-          Մայր գումարների և տոկոսների ժամանակին վճարման վերահսկողություն, ինչպես նաև տրամադրված վարկերի և երաշխիքների ետվերադարձի ապահովման հետ կապված աշխատանքների իրականացում

-          Վարկերի և գրավների մոնիթորինգի իրականացում

-          Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պարբերական դասակարգման գործընթացի իրականացում

-          Վարկային շուկայի հետազոտություն և տոկոսադրույքների սահմանման և փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 14.08.2015

ՄՐՑՈՒՅԹ 3

Թափուր հաստիք 

Վարկային բաժնի մասնագետ

(Մարտունի մ/ճ)

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-    Բարձրագույն

-    Առնվազն 1 (Մեկ) տարվա աշխատանքային փորձ

Պահանջվող հմտություններ

-       Համակարգչային հմտություններ

-       Արտահայտվելու պատշաճ ոճ,

-       Ժամանակի ճիշտ կառավարում

-       Իրավիճակը վերլուծելու և կանխատեսելու կարողություն

 Պարտականություններ

-          Բանկի վարկային պրոդուկտների վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության  տրամադրում

-          Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկերի, երաշխիքների տրամադրման,  ինչպես նաև ֆակտորինգային և լիզինգային գործառնությունների  նպատակահարմարության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում և վարկային կոմիտեին ներկայացում

-          Վարկային և գրավի պայմանագրերի կազմում

-          Գործարքների նոտարական վավերացում ու պետական գրանցում

-          Վարկային փաթեթի (գործի) կազմում

-          Մայր գումարների և տոկոսների ժամանակին վճարման վերահսկողություն, ինչպես նաև տրամադրված վարկերի և երաշխիքների ետվերադարձի ապահովման հետ կապված աշխատանքների իրականացում

-          Վարկերի և գրավների մոնիթորինգի իրականացում

-          Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պարբերական դասակարգման գործընթացի իրականացում

-          Վարկային շուկայի հետազոտություն և տոկոսադրույքների սահմանման և փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 31.07.2015
ՄՐՑՈՒՅԹ 4

Թափուր հաստիք 

Թանկարժեք մետաղներ/քարեր գնահատող փորձագետ,

Ներքին հսկողության ծառայության աշխատակից

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-   Բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է,

-   մասնագիտական գիտելիքներ թանկարժեք մետաղների, դրանց նույնականացման  հատկությունների, հարգորոշման ինչպես նաև թանկարժեք քարերի ոլորտում:

Պահանջվող հմտություններ

-   քիմիայի և ֆիզիկայի բազային գիտելիքներ, ոսկյա իրերում թանկարժեք և գունավոր մետաղների պարունակության բացահայտման հմտություն,

-    թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների իմացություն,

-   ռեակտիվների անվտանգ օգտագործման պայմանների, դրանց բաղադրության և ռեագենտների պատրաստման մեթոդների  իմացություն,

-   սալիկի և համապատասխան ռեակտիվի միջոցով հարգորոշման մեթոդաբանության իմացություն,

-   ոսկյա իրերի/թանկարժեք քարերի գնահատման գործընթացի իմացություն, ինչպես նաև այդ գործընթացի ռիսկերի բացահայտման և հնարավոր ռիսկերի խուսափելու հմտություններ,

-   ոսկյա իրերի կեղծության հատկանիշների բացահայտման առանցքային սկզբունքների իմացությունը և կիրառումը աշխատանքում,

-    գործունեության տվյալ ոլորտը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական և նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի իմացությունը և կիրառումը աշխատանքում,

-   ցանկալի է MS Excel, MS Word հավելվածներով աշխատելու հմտություն,

-   ոսկյա իրերի/թանկարժեք քարերի փորձագիտական գնահատման, ուղեկից փաստաթղթերի կազմման աշխատանքային փորձ, ինչպես նաև  գնահատված իրերի փաթեթավորման և ի պահ հանձնման նորմերի իմացություն,

-   ֆինանսաբանկային կազմակերպություններում գրավադրված ոսկյա իրերի և ոսկերչական զարդերի ստուգումների անցկացման փորձ,

-   թանկարժեք մետաղների շուկայի ամենօրյա մոնիթորինգ՝ Bloomberg, LondonExchange բորսաների համապատասխան, ինչպես նաև արդյունքների ամփոփում,

-   այլ բանկերի կողմից լոմբարդային վարկերի տրամադրման պայմանների ուսումնասիրություն, շուկայական իրավիճակի գնահատում և վերլուծություն շաբաթական կտրվածքով, ինչպես նաև Բանկի գործող սակագների վերանայման գծով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում:

 Պարտականություններ

-   Ոսկյա իրերի որակի ստուգում,

-   մասնակցություն ստուգումների ժամանակացույցի մշակմանը,

-   Բանկի ստորաբաժանումների և անմիջական ղեկավարի հետ համագործակցություն՝ ստուգումների ընթացքի վերաբերյալ,

-   թեստավորման իրականացում, տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն ստուգման արդյունքներով հաշվետվությունների կազմում՝ բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված առաջարկություններով, մասնակցություն արդյունքների և առաջարկությունների քննարմանը գործընթացը տնօտինողների հետ,

-   ստուգվող ոլորտի վերլուծություն, հիմնական ռիսկերի բացահայտում և գնահատում, ինչպես նաև դրանց նվազեցմանն ուղղված առաջարկների մշակում,

-   բացահայտված խախտումների և թերությունների օպերատիվ էսկալացիա անմիջական ղեկավարին,

-   համակարգերի և գործընթացների ռիսկերի գնահատման, ինչպես նաև ստուգումների և վերստուգումների գործընթացների մասնակցություն,

-   ստուգումների արդյունքում Բանկի ստորաբաժանումներին ներկայացված առաջարկների կատարման հետստուգում,

-   ստուգումների արդյունքում Բանկի ստորաբաժանումներին ներկայացված առաջարկների կատարման հետստուգում (follow-up),

-   ստորաբաժանման մեթոդաբանական բազայի անընդհատ արդիականացում,

-   իրավասությունների շրջանակներում ստորաբաժանման աշխատակից­ների ուսուցում,

-   Բանկի ոսկերիչների պարբերական հրահանգավորում և ուսուցում՝ ոսկյա իրերի կեղծիքների բացահայտման մեխանիզմների և մեթոդների գծով,

-   մասնակցություն Բանկի դրամապահոցներում պահվող նյութական արժեքների ստուգումներին:

Պահանջվող փաստաթղթեր և այլ անհատական պահանջներ

-   տարիքը՝ մինչև 50 տարեկան,

-    ողջունելի է ֆինանսավարկային կազմակերպություններում մեկ տարուց ավելի աշխատանքային փորձը,

-    տվյալ ոլորտում հմուտ կողմնորոշվելու, ինչպես նաև ներքին հսկողության ոլորտում գիտելիքներն անընդհատ ավելացնելու և զարգանալու ձգտում,

-    հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,

-   գործուղումներ Բանկի մասնաճյուղեր, այդ թվում նաև՝ տարածաշրջանային:

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` նամակի վերնագրում պարտադիր նշելով Compliance specialist CV:

CV-ն պետք է կազմված լինի հայերեն - ռուսերեն, կամ հայերեն - անգլերեն լեզուներով:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 30.09.2015

ՄՐՑՈՒՅԹ 5

Թափուր հաստիք 

Բանկային ռիսկերի վերահսկողության և վերլուծության վարչության  

Գլխավոր մասնագետ

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-         Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն

-         առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում

Պահանջվող հմտություններ

-         Մաթեմատիկական վիճակագրության և հավանականության տեսության իմացություն,

-         տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ. մաթեմատիկ-վիճակագրական վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում,

-         համակարգչային հմտություններ՝

 1. MS Office փաթեթի Power Point պրեզենտացիոն նյութերի պատրաստման մասնագիտացված իմացություն, տվյալների բազաների ձևավորում և աշխատանք Excel/Access ծրագրերում, ինչպես նաև Visual Basic մակրոսներով աշխատելու և ծրագրավորման հմտություններ,
 2. MatLab մաթեմատիկավիճակագրական փաթեթների իմացություն,
 3. առավելություն է համարվում ՀԾ-Բանկ 4.0 ծրագրային համակարգի իմացությունը,
 4. առավելություն է համարվում SAS, С++ ծրագրավորման լեզուների իմացությունը:

-         հայերեն և ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետում, անգլերեն`գրել/կարդալ:

Պարտականություններ

-         Ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների վերլուծություն,

-         վարկային ռիսկի պորտֆելային վերլուծություն,

-         սթրես-թեստերի անցկացման մասնակցություն,

-         սքորինգային քարտեզների մշակման, դեֆոլտի մոդելների նախապատրաստում/վալիդացիա:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` նամակի վերնագրում պարտադիր նշելով Risk specialist CV:

CV-ն պետք է կազմված լինի հայերեն և ռուսերեն, կամ հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 30.09.2015

 

ՄՐՑՈՒՅԹ 6

Թափուր հաստիք 

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

(Հրազդան մ/ճ, Մարտունի մ/ճ)

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Առնվազն 1 (Մեկ) տարվա աշխատանքային փորձ

Պահանջվող հմտություններ

 • Համակարգչից կամ այլ տեսակի օրգտեխնիկայից օգտվելու հմտություններ, Հաղորդակցվելու  կարողություն
 • Արտահայտվելու պատշաճ ոճ
 • Ժամանակի ճիշտ կառավարում
 • Իրավիճակը վերլուծելու և կանխատեսելու կարողություն

Պարտականություններ

 • Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հաշիվների սպասարկում, բանկային գործառնությունների և մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության  տրամադրում
 • Բանկի տեղեկատվական բազայում հաճախորդների գրանցում
 • Հաճախորդների բանկային (ընթացիկ), քարտային, ավանդային, հաշիվների բացում
 • Հաճախորդների բանկային (ընթացիկ), քարտային, ավանդային հաշիվների փաթեթների կազմում և պահպանում
 • Հաճախորդների հաշիվներով և առանց հաշվի բացման իրականացվող գործառնությունների կատարում
 • Ավանդային հաշիվներին  տոկոսների հաշվեգրում
 • Վճարային քարտերի տրամադրում և սպասարկում
 • Բանկային և ճանապարհային չեկերի սպասարկմում և ինկասո գործարքների իրականացում
 • Հաճախորդների հաշիվների  քաղվածքների տրամադրում
 • Տեղեկանքների տրամադրում համաձայն հաճախորդի պահանջի

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց CV-ն ուղարկել info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, նշելով թափուր հաստիքի անվանումը և մասնաճյուղը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 30.07.2015

Տարադրամի փոխարժեքները
03.09.2015, 18:09
  Առք Վաճառք ԿԲ
483.50 487.50 485.49
535 545 545.16
7.05 7.45 7.24
732 747 741.59
491 506 500.97
17209 17902 17758.99
Ուշադրությո'ւն

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում  ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության
ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն լեզվով տարբերակին:
Եթե Դուք հայտնաբերել եք սխալ կամ վրիպակ մեր Կայքում, ընտրեք այն եւ ուղարկեք մեզ` Ctrl+Enter ստեղների համակցության օգնությամբ:

Գլխավոր | Ծառայություններ | Հաշվետվություններ | Աուդիտի հաշվետվություններ | Նորություններ | Հետադարձ կապ | Ֆինանսական համակարգի հաշտարար | Տեղեկատվական անվտանգության քաղ. | 2013 | 2014
© 2015 «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ - ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ .