Web Call
Թափուր աշխատատեղեր - AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
USD - 472.16
EUR - 533.54
RUB - 7.57
GBP - 724.44
CHF - 488.27
XAU - 17375.37

Թափուր աշխատատեղեր
                                                                                         ՄՐՑՈՒՅԹ 1                                                                                            
 

1

Թափուր հասիք

Իրավաբանական վարչության դատական պաշտպանության բաժնի գլխավոր իրավախորհրդատու

2

Պահանջվող կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Բարձրագույն իրավաբանի կրթություն

 

Ֆինանսական կազմակերպություններում կամ պետական մարմիններում առնվազն 2 տարվա փորձ/դատական պաշտպանության ոլորտում/,

3

Պահանջվող հմտություն

 • ՀՀ սահմանադրության և օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային գործի իմացություն
 • Բանկային օրենսդրության իմացության և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • քաղաքացիական օրենսգրքի, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի, վարչական դատավարության օրենսգրքի իմացություն
 • Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների և դատական պրակտիայի  իմացություն
 • Շփման և բանակցություններ վարելու հմտություններ
 • գրավոր հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ
 • MS Word, Excel համակարգչային ծրագերի իմացություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

4

Պարտականություն

 • Բանկի ղեկավարության կողմից տրամադրված  իրավասությունների  շրջանակներում բանկի շահերը ՀՀ դատարաններում ներկայացնել,
 • Պատրաստել փաստաթղթեր՝ հայցադիմումներ, հարկադրված սնանկության դիմումներ, վճարման կարգադրություններ, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ
 • Պատրաստել փաստաթղթեր՝ բանկի դեմ ներկայացված հայցադիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների պատասխաններ
 • Սերտորեն համագործակցել ՀՀ դատական համակարգի հետ կազմակերպության շահերը պատշաճ ներկայացնելու ուղղությամբ
 • վարել դատական վարություն գտնվող գործերի, փաստաթղթերի շրջանառությունը և  հաշվետվությունները
 • ներկայացնել Բանկի շահերը Բանկի հաճախորդների փոխհարաբերությաններում ծագած իրավական հարցերի քննարկման ժամանակ,
 • մասնակցել Բանկի հաճախորդների, այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ կնքվելիք Բանկի գործունեության ընթացքում ծագող իրավական հարցերով տալ կոմպետենտ եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, բացատրություններ.
 • ներկայացնել Բանկի շահերը Բանկի հաճախորդների փոխհարաբերությաններում ծագած իրավական հարցերի քննարկման ժամանակ
 • այլ խնդիրների լուծում՝ ըստ անհարժեշտության

 

5

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015
ՄՐՑՈՒՅԹ 2

Թափուր հաստիք 

«Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ»

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Առնվազն 1 (Մեկ) տարվա աշխատանքային փորձ

Պահանջվող հմտություններ

 • Համակարգչից կամ այլ տեսակի օրգտեխնիկայից օգտվելու հմտություններ, Հաղորդակցվելու  կարողություն
 • Արտահայտվելու պատշաճ ոճ
 • Ժամանակի ճիշտ կառավարում
 • Իրավիճակը վերլուծելու և կանխատեսելու կարողություն

 Պարտականություններ

 • Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հաշիվների սպասարկում, բանկային գործառնությունների և մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության  տրամադրում
 • Բանկի տեղեկատվական բազայում հաճախորդների գրանցում
 • Հաճախորդների բանկային (ընթացիկ), քարտային, ավանդային, հաշիվների բացում
 • Հաճախորդների բանկային (ընթացիկ), քարտային, ավանդային հաշիվների փաթեթների կազմում և պահպանում
 • Հաճախորդների հաշիվներով և առանց հաշվի բացման իրականացվող գործառնությունների կատարում
 • Ավանդային հաշիվներին  տոկոսների հաշվեգրում
 • Վճարային քարտերի տրամադրում և սպասարկում
 • Բանկային և ճանապարհային չեկերի սպասարկմում և ինկասո գործարքների իրականացում
 • Հաճախորդների հաշիվների  քաղվածքների տրամադրում
 • Տեղեկանքների տրամադրում համաձայն հաճախորդի պահանջի

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով պաշտոնի անվանումը` «Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ»:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015
ՄՐՑՈՒՅԹ 3

1

Թափուր հասիք

Իրավաբանական վարչության պայմանագրերի և իրավաբանական վերլուծության բաժնի պետ

2

Պահանջվող կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Բարձրագույն իրավաբանի կրթություն

 

Ֆինանսական կազմակերպություններում 3 տարի, որից 1-ը ղեկավար պաշտոնում

3

Պահանջվող հմտություն

 • ՀՀ սահմանադրության և օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային գործի իմացություն
 • Բանկային օրենսդրության իմացության և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • քաղաքացիական օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի իմացություն
 • ՀՀ ԿԲ <<Կանոնակարգ 1>>-ի իմացություն
 • MS Word, Excel համակարգչային ծրագերի իմացություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

4

Պարտականություն

 • Բանկի հաճախորդների վարկային հայտերի վերաբերյալ տալ եզրակացություններ.
 • Պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ տալ եզրակացություններ
 • Ապահովել Բանկի ստորաբաժանումներին ՀՀ գործող օրենսդրության անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ.
 • Բանկի այլ շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ համատեղ ապահովել անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից Բանկում բացվող հաշվարկային, ընթացիկ և այլ ձևի հաշիվների բացման օրինականությունը` ներկայացված փաստաթղթերը ստուգելու, դրանք իրավաբանական փորձաքննության ենթարկելու միջոցով.
 • մասնակցել Բանկի հաճախորդների, այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ կնքվելիք Բանկի գործունեության ընթացքում ծագող իրավական հարցերով տալ կոմպետենտ եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, բացատրություններ.
 • ներկայացնել Բանկի շահերը Բանկի հաճախորդների փոխհարաբերությաններում ծագած իրավական հարցերի քննարկման ժամանակ
 • նոր, ոչ օրինակելի պայմանագրերի, համաձայնագրերի, նախագծերի կազմումը.
 • այլ խնդիրների լուծում՝ ըստ անհարժեշտության

 

5

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի

 


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015

                   ՄՐՑՈՒՅԹ 4   

1

Թափուր հասիք

Խնդրահարույց վարկերի գծով Վարչության դատական ակտերի կատարման ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2

Պահանջվող կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Բարձրագույն իրավաբանական, տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն

Ֆինանսական կազմակերպություններում 1 տարի

3

Պահանջվող հմտություն

 • ՀՀ սահմանադրության և օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային գործի իմացություն
 • Դատական ակտերի հարկադիր կատարման և սնանկության մասին օրենքների իմացություն
 • Բանկային օրենսդրության իմացության և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • քաղաքացիական օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի իմացություն
 • MS Word, Excel համակարգչային ծրագերի իմացություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

4

Պարտականություն

 • Սնանկության ու ԴԱՀԿ-ում կատարման փուլում գտնվող և գրավով ապահովված կատարողական վարույթների կազմում, դրանց կատարման ընթացքի հետևում,
 • Համապատասխան ստորաբաժանումից սնանկության կառավարիչների և ԴԱՀԿ ծառայության կողմից աճուրդի հանված գույքերի շուկայական ու լիկվիդացիոն արժեքների պարզում,
 • Սնանկության կառավարիչների և ԴԱՀԿ ծառայության կողմից գույքը աճուրդի ներկայացնելիս՝ դրանց ձեռքբերման նպատակահարմարության վերաբերյալ համապատասխան նյութերի կազմում և իրավասու մարմնի որոշում կայացնելու նպատակով քննարկմանը ներկայացում,
 • Սնանկ ճանաչված պարտապանների վերաբերյալ վարույթներով 1-ին և հետագա սնանկության ժողովներին մասնակցություն,
 • ԴԱՀԿ ծառայության և սնանկության կառավարիչների կողմից բռնագանձված և/կամ բաշխված գումարների վերաբերյալ որոշումների, բաշխման ծրագրերի ուսումնասիրություն և վերջիններիս կողմից խախտումների, լիազորությունների չարաշահումների հայտնաբերման դեպքում բողոքների և առարկություններ կազմում ու դրանց պաշտպանության ապահովում,
 • Դիմումների, ԴԱՀԿ ծառայության և սնանկության կառավարիչների կողմից կազմակերպված աճուրդներում գույքերի ձեռք բերման նպատակահարմարության վերաբերյալ, սնանկ ճանաչելու, քաղ. օրենսգրքի 200, ԴԱՀԿ մասին 50 հոդվածի և այլ բնույթի նյութերի ու որոշման նախագծերի պատրաստում,
 • Ավարտման փուլում գտնվող վարույթների մասով իրավասու մարմիններին ներկայացվող առաջարկների և որոշման նախագծերի կազմում,
 • Հաշվետվությունների կազմում,

Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթների և գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում:

5

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015
ՄՐՑՈՒՅԹ 5

1

Թափուր հասիք

Իրավաբանական վարչության պայմանագրերի և իրավական վերլուծության բաժնի գլխավոր իրավախորհրդատու

2

Պահանջվող կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Բարձրագույն իրավաբանի կրթություն

 

Ֆինանսական կազմակերպություններում 2 տարի

3

Պահանջվող հմտություն

 • ՀՀ սահմանադրության և օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային գործի իմացություն
 • Բանկային օրենսդրության իմացության և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • քաղաքացիական օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի իմացություն
 • ՀՀ ԿԲ <<Կանոնակարգ 1>>-ի իմացություն
 • MS Word, Excel համակարգչային ծրագերի իմացություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

4

Պարտականություն

 • Բանկի հաճախորդների վարկային հայտերի վերաբերյալ տալ եզրակացություններ.
 • Պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ տալ եզրակացություններ
 • Ապահովել Բանկի ստորաբաժանումներին ՀՀ գործող օրենսդրության անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ.
 • Բանկի այլ շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ համատեղ ապահովել անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից Բանկում բացվող հաշվարկային, ընթացիկ և այլ ձևի հաշիվների բացման օրինականությունը` ներկայացված փաստաթղթերը ստուգելու, դրանք իրավաբանական փորձաքննության ենթարկելու միջոցով.
 • մասնակցել Բանկի հաճախորդների, այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ կնքվելիք Բանկի գործունեության ընթացքում ծագող իրավական հարցերով տալ կոմպետենտ եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, բացատրություններ.
 • ներկայացնել Բանկի շահերը Բանկի հաճախորդների փոխհարաբերությաններում ծագած իրավական հարցերի քննարկման ժամանակ
 • նոր, ոչ օրինակելի պայմանագրերի, համաձայնագրերի, նախագծերի կազմումը.
 • այլ խնդիրների լուծում՝ ըստ անհարժեշտության

 

5

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով պաշտոնի անվանումը` «Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ»:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015

ՄՐՑՈՒՅԹ 6

1

Թափուր հասիք

Խնդրահարույց վարկերի գծով Վարչության դատական ակտերի կատարման ապահովման բաժնի պետ

2

Պահանջվող կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Բարձրագույն իրավաբանի կրթություն

 

Ֆինանսական կազմակերպություններում 2 տարի

3

Պահանջվող հմտություն

 • ՀՀ սահմանադրության և օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային գործի իմացություն
 • Դատական ակտերի հարկադիր կատարման և սնանկության մասին օրենքների իմացություն
 • Բանկային օրենսդրության իմացության և նորմատիվային դաշտի իմացություն
 • քաղաքացիական օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի իմացություն
 • MS Word, Excel համակարգչային ծրագերի իմացություն
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

4

Պարտականություն

 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և հրամանների պահանջներին համապատասխան բաժնի կողմից կատարվող կամ բաժնի ներգրավվածությունը նախատեսող գործընթացների կազմակերպում,    
 • Անմիջական ղեկավարի և Բանկի կառավարման մարմինների կողմից բաժնին տրված հանձնարարականների կատարման ապահովում, բաժնի աշխատակիցներին բաժնի գործառույթներին առնչվող հանձնարարականների տրամադրում և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողություն,
 • Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում, բաժնի աշխատակիցների աշխատատեղերի նկարագրերով սահմանված պարտականությունների պատշաճ կատարման նկատմամբ հսկողություն,
 • Բաժնի գործառույթների հետ կապված այլ ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում,
 • ՀՀ, ԼՂՀ դատարաններից, Ֆինանսական արբիտրաժից, ԴԱՀԿ ծառայությունից բռնագանձման, սնանկ ճանաչելու, վտարման, Բանկին ի պահ հանձնելու և պարտապաններին սեփականության իրավունքով պատկանող այլ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու վճիռների, վճարման կարգադրությունների, սնանկության ժողովների ծանուցումների, գույքագրման ծանուցումների, բաշխման ծրագրերի, աճուրդի հայտարարությունների, այլ ակտեր ստացում և աշխատակիցների միջև ըստ ֆունկցիոնալ պարտականությունների բաշխում, կազմակերպում և հսկողություն,
 • ԴԱՀԿ ծառայության և սնանկության կառավարիչների կողմից բռնագանձված և (կամ) բաշխված գումարների վերաբերյալ որոշումների, բաշխման ծրագրերի ուսումնասիրություն և վերջիններիս կողմից խախտումների, լիազորությունների չարաշահումների հայտնաբերման դեպքում բաժնի աշխատակիցների կողմից, բողոքների և առարկությունների կազմման ու դրանց պաշտպանության իրականացման կազմակերպում,
 • Դիմումների, ԴԱՀԿ ծառայության և սնանկության կառավարիչների կողմից կազմակերպված աճուրդներում գույքի ձեռք բերման նպատակահարմարության, սնանկ ճանաչելու, քաղ. օրենսգրքի 200-րդ և ԴԱՀԿ մասին  օրենքի 50-րդ հոդվածների և այլ բնույթի նյութերի ու որոշման նախագծերի պատրաստման կազմակերպում և հսկողություն,
 • ԴԱՀԿ ծառայության և սնանկության կառավարիչների կողմից կազմակերպված աճուրդների ընթացքին հետևում ու գույքի ձեռք բերման գործընթացների կազմակերպում և հսկողություն, հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքների կազմակերպում,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթների և գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում:

 

5

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են լրացնել Բանկի կողմից առաջարկվող անձնական տվյալների ձևը  և անձնագրի կամ  ID քարտի սքանավորված ֆայլի հետ միասին  ուղարկել  info@areximbank.am էլ. փոստի հասցեով, subject-ում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի

 

  
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.10.2015
 ՄՐՑՈՒՅԹ 7    

Թափուր հաստիք 

Բանկային ռիսկերի վերահսկողության և վերլուծության վարչության  

Գլխավոր մասնագետ

Պահանջվող կրթությունը և աշխատանքային փորձը 

-         Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն

-         առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում

Պահանջվող հմտություններ

-         Մաթեմատիկական վիճակագրության և հավանականության տեսության իմացություն,

-         տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ. մաթեմատիկ-վիճակագրական վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում,

-         համակարգչային հմտություններ՝

 1. MS Office փաթեթի Power Point պրեզենտացիոն նյութերի պատրաստման մասնագիտացված իմացություն, տվյալների բազաների ձևավորում և աշխատանք Excel/Access ծրագրերում, ինչպես նաև Visual Basic մակրոսներով աշխատելու և ծրագրավորման հմտություններ,
 2. MatLab մաթեմատիկավիճակագրական փաթեթների իմացություն,
 3. առավելություն է համարվում ՀԾ-Բանկ 4.0 ծրագրային համակարգի իմացությունը,
 4. առավելություն է համարվում SAS, С++ ծրագրավորման լեզուների իմացությունը:

-         հայերեն և ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետում, անգլերեն`գրել/կարդալ:

Պարտականություններ

-         Ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների վերլուծություն,

-         վարկային ռիսկի պորտֆելային վերլուծություն,

-         սթրես-թեստերի անցկացման մասնակցություն,

-         սքորինգային քարտեզների մշակման, դեֆոլտի մոդելների նախապատրաստում/վալիդացիա:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք կարող են CV-ն ուղարկել risk@areximbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` նամակի վերնագրում պարտադիր նշելով Risk specialist CV:

CV-ն պետք է կազմված լինի հայերեն և ռուսերեն, կամ հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 15.11.2015

Տարադրամի փոխարժեքները
09.10.2015, 15:10
  Առք Վաճառք ԿԲ
473 476 472.16
534 544 533.54
7.65 8.15 7.57
720 735 724.44
486 501 488.27
17267 17964 17375.37
Ուշադրությո'ւն

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում  ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության
ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն լեզվով տարբերակին:
Եթե Դուք հայտնաբերել եք սխալ կամ վրիպակ մեր Կայքում, ընտրեք այն եւ ուղարկեք մեզ` Ctrl+Enter ստեղների համակցության օգնությամբ:

Գլխավոր | Ծառայություններ | Հաշվետվություններ | Աուդիտի հաշվետվություններ | Նորություններ | Հետադարձ կապ | Ֆինանսական համակարգի հաշտարար | Տեղեկատվական անվտանգության քաղ. | 2013 | 2014
© 2015 «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ - ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ .